Общи условия

www.bellissimo.bg е електронен магазин - уебсайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, собственост на „Белисимо БГ“ ООД , ЕИК BG203662203 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Пейо Яворов № 46 

I. Общи условия 

Уебсайтът www.bellissimo.bg е онлайн магазин за електронна търговия и извършва продажби и доставки на публикуваните в него стоки и услуги.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на стоки и услуги онлайн от „Белисимо БГ“ ООД.

„Белисимо БГ“ ООД , чрез www.bellissimo.bg е в правото си да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време потвърждението на заявката за закупуване на продукта или услугата от сайта.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Белисимо БГ“ ООД , чрез www.bellissimo.bg не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Белисимо БГ“ ООД,  чрез www.bellissimo.bg  на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.  „Белисимо БГ“ ООД посредством www.bellissimo.bg се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока или услуга.

При липса на складова наличност от заявена стока „Белисимо БГ“ ООД чрез www.bellissimo.bg в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес, както и чрез обаждане на посочения телефон.

„Белисимо БГ“ ООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направената поръчка на адрес www.bellissimo.bg.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС, но могат да бъдат трансформирани в уебсайта в други валути по избор и желание на потребителя.

II. Права и задължения на страните

1.  "Белисимо БГ" ООД се задължава:

 • Да потвърди наличността на поръчаните стоки и/или услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията;
 • Да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги заявената за покупка стока или услуга;
 • Да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална като обаче не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • Не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, качени на интернет страницата от клиенти или посетители;
 • Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
 • Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват магазина.

Онлайн магазинът www.bellissimo.bg си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия своевременно биват публикувани в уебсайта.

2. Клиентът се задължава:

 • За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от „Белисимо БГ“ ООД  чрез www.bellissimo.bg стоки или услуги, Клиентът трябва първо да се регистрира. При регистрацията трябва да бъде въведен адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, имейл и телефон(и) за връзка. При регистрирането си Клиентът въвежда потребителско име (имейл) и парола, които ще го персонализират при влизането му в www.bellissimo.bg;
 • Да полага всички грижи и да предприема разумно налагащите се необходими мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата му;
 • Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно администрацията на сайта в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, като излиза от профила, чрез щракване върху съответната връзка "Изход";
 • Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. В тази връзка Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;
 • Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на сайта за електронна търговия www.bellissimo.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 • Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С акта на регистрацията си Потребителят изразява онлайн съгласието си с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.bellissimo.bg.

 • Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки (ако има подадени такива) и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
 • Да посочи името и фамилията си или данните на юридическо лице, телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите;
 • Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоките и услугите;
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката или услугата (ако е избрал такъв начин на доставка);

Заявената за покупка стока или услуга се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги. (При проявено желание от страна на Клиентът стоката може да бъде получена и в офис на „РАПИДО“, на адреса в контактната информация , както и в избран от него офис на куриерската фирма, ако е избрал такъв начин за доставка).

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ, както и транспорта за доставка.

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително и в почивните дни, както и в дните на официалните празници.

При финализиране на поръчката Клиентът има възможност да види продуктите, които е заявил за закупуване и техните цени, имената, имейл, телефон, адреса си, и начините за доставка и плащане , които е зяавил. След финализирането на поръчката на посочения от него електронен адрес и/или телефон ще получи  потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Клиентът ще бъде уведомяван от оператор по имейл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, може да бъде следено и от профила на Клиента в сайта.

Използването на този сайт и регистрирането в него се счита за съгласие и приемане на посочените  Общи условия. Ако тези общи условия НЕ БЪДАТ ПРИЕТИ, няма възможност за закупуване стоки или услуги от www.bellissimo.bg.

III. Условия за Плащане и Доставка

1. При оформяне на поръчката от www.bellissimo.bg  Клиентът може да избира от следните възможности за доставка на стоката:

 • Заявената стока може да бъде получена в офиса на „Белисимо БГ“ ООД – гр. Сoфия , пощенски код 1421 ,  ул. Бисер № 2;
 • За гр. София:
  – стоките се доставят до адреса на Клиента от служител на фирмата като за поръчки на стойност над 30 лв. www.bellissimo.bg поема разходите за доставката и Клиентът не заплаща нищо;
  – доставка - 3,00 лв. при стойност на поръчка под 30,00 лв.
 • За цялата страна:
  – доставките се извършват чрез куриерска фирма „СПИДИ“  като за поръчки на стойност над 150 лв. „Белисимо БГ“ ООД  поема разходите за доставката и Клиентът не заплаща разходи за доставка;
  – доставка - ПО ТАРИФА НА КУРИЕРА при стойност на поръчка под 150,00 лв., която се заплаща от Клиента.

2. Поръчките се доставят в срок до 2 работни дни от подаване на заявката. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката Клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. 

3. Доставка до адрес се извършва от 09.00 до 18.00 часа в делнични дни (събота до 15.00 часа, без неделя)

4. В процеса на финализирането на поръчката от www.bellissimo.bg Клиентът има възможност да избере между един от следните начини за плащане:

 • в брой в офиса на „Белисимо БГ“ ООД – гр. София ,  ул. Бисер № 2, партер;
 • в брой на служител на „Белисимо БГ“ ООД при получаването на поръчката (ако е заявен такъв начин на доставка);
 • с наложен платеж при получаването от куриерска фирма „СПИДИ“ (ако е заявил такъв начин на плащане);

5. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка. В случай на констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявените при поръчката параметри, потребителят има право на рекламация, според закона за защита на потребителите и правилата за търговия. Рекламацията се предявява само в момента на доставката като се съставя констативен протокол. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

6. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена, при едно от следните условия:

- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед.

- Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с „Белисимо БГ“ ООД . Несъотвествието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта в доставката при получаването при клиента. При установяване на такава грешка Клиентът връща продукта за сметка на „Белисимо БГ“ ООД и му се изпраща вярната заявка и доставка за сметка на „Белисимо БГ“ ООД чрез www.bellissimo.bg.

7. Извън изброените случаи Клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „Белисимо БГ“ ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.

8. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и „Белисимо БГ“ ООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

9. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

10. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаване на стоката от Клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

11. В случай, че трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката, освен ако не е юридически упълномощен да представлява лицето.

„Белисимо БГ“ ООД  си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в сайта продукти. Всички цени са в български левове с включен ДДС.

IV. Лични данни

www.bellissimo.bg защитава личните данни на Клиента, предоставени му при попълването на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай на представянето на неверни данни от страна на Клиента.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.bellissimo.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в условията за ползване на сайта.

www.bellissimo.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки на Клиента, за уведомяване за промоции, изпращане на поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл office@bellissimo.bg.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.